Lån over Internett

Folk flest liker fremdeles å snakke med en rådgiver i banken før en beslutning tas om å låne penger. Du kan likevel være klar over at det å gå til din lokale bank ofte er bedre forretningspraksis for dem enn det er for deg, da de skjønner at de kan justere opp satsene når de skjønner at du ikke er villig til å lete videre hos andre banker eller på nettet for å finne mer rimelige låneavtaler.

Lån over Internett kan i de fleste tilfeller gi deg bedre vilkår og lavere renter enn hos den lokale banken, men det anbefales likevel å søke hos billige lån hos en respektert og troverdig aktør på markedet. Det finnes jo tross alt en fin mellomting mellom seige lokalbanker og cowboybanker på nettet som kaster låneavtalen og pengene etter deg nesten før du har rukket å tenke deg om.

Det finnes mer enn nok av seriøse banker og låneformidlere på nett som lett passerer forbi lokale banker hva angår lånebetingelser og lave rentesatser, for ikke å snakke om behandlingstid på lånesøknader. De stiller likevel rimelige krav til deg som lånetaker og gjør vurderinger av deg basert på din økonomiske situasjon. Det er når låneaktører hopper over trinn i prosedyren at du bør begynne å betvile aktørens seriøsitet.

Den effektive renten viser til den faktiske kostnaden

Banker og andre finansielle aktører som tilbyr forbrukslån, tjener penger på renten som du betaler for å låne penger fra dem. Dette er det første man kommer til å se på når du skal sammenligne forbrukslån opp mot hverandre. Vær også oppmerksom på at flere banker og låneformidlere oppgir rente som hva som kalles nominell rente. Den nominelle renten alene er ikke til stor hjelp med mindre den reelle kostnaden på lånet ikke er tatt med i regnestykket. Det som vanligvis kalles den effektive renten viser til den faktiske kostnaden på lånet og tar da med alle gebyrer i betraktningen.

Se også til at lånet er oppgitt årlig når du sammenligner med flere lån. Dersom renten er oppgitt som månedlig, multipliserer du dette enkelt med 12 for å få oppgitt den årlige effektive rentekostnaden. Renten som du ser oppgitt hos en bank er altså ikke alltid den renten som du ender opp med. Din økonomiske situasjon (inntekt, andre lån og arbeidsgiver) er også med på å bestemme hvilken rente du blir tilbudt når du søker hos en bank eller annen formidler av lån. Det lønner seg altså å gjøre den nødvendige faktasjekkingen på egenhånd, selv om alt av informasjon om en låneavtale tilsynelatende er lett tilgjengelig på nettet.