Den effektive renten viser til den faktiske kostnaden

Banker og andre finansielle aktører som tilbyr forbrukslån, tjener penger på renten som du betaler for å låne penger fra dem. Dette er det første man kommer til å se på når du skal sammenligne forbrukslån opp mot hverandre. Vær også oppmerksom på at flere banker og låneformidlere oppgir rente som hva som kalles nominell rente. Den nominelle renten alene er ikke til stor hjelp med mindre den reelle kostnaden på lånet ikke er tatt med i regnestykket. Det som vanligvis kalles den effektive renten viser til den faktiske kostnaden på lånet og tar da med alle gebyrer i betraktningen.

Se også til at lånet er oppgitt årlig når du sammenligner med flere lån. Dersom renten er oppgitt som månedlig, multipliserer du dette enkelt med 12 for å få oppgitt den årlige effektive rentekostnaden. Renten som du ser oppgitt hos en bank er altså ikke alltid den renten som du ender opp med. Din økonomiske situasjon (inntekt, andre lån og arbeidsgiver) er også med på å bestemme hvilken rente du blir tilbudt når du søker hos en bank eller annen formidler av lån. Det lønner seg altså å gjøre den nødvendige faktasjekkingen på egenhånd, selv om alt av informasjon om en låneavtale tilsynelatende er lett tilgjengelig på nettet.